Søren Skovdal Rasmussen has been appointed chief financial officer at Danske Spil

in People

Søren Skovdal Rasmussen bliver ny CFO for Danske Spil A/S Since Allan Auning-Hansen earlier this year accepted a position as a partner and CFO at Joe & The Juice, Danske Spil has been looking for Allan's successor. The successor has now been found, and the election has fallen on Søren Skovdal Rasmussen, who comes from a position as CEO of Kort & Godt A / S, which is the company that, in franchise with 7-Eleven, runs all the kiosks in DSB. “I was presented to several strong candidates who showed great interest in the position of CFO at Danske Spil. For the election of Søren Skovdal Rasmussen it was crucial that he has a unique combination of strong financial and strategic experience combined with a deep insight into retail, including the turnover our products have in retail, ”says Susanne Mørch Koch, CEO of Danske Spil. Before Søren Skovdal Rasmussen became Managing Director of Kort & Godt, he was Chief Financial Officer and later Deputy Director of Strategy at DSB. “It has long been a strong desire for me to work 100% again with numbers and finances. Therefore, I was not in doubt when I was given the opportunity to do this in Danske Spil. That I can then draw on my vast experience of working in retail and the commercial energy makes the match absolutely perfect. I look forward to getting into the work and getting to know the company and its talented employees, ”says Søren Skovdal Rasmussen. In addition to his professional career, Søren Skovdal Rasmussen is a dedicated family man and lives at Amager with his wife and their three children. Søren Skovdal Rasmussen will join on November 1, 2019.

Google translate above. 

Siden Allan Auning-Hansen tidligere på året takkede ja til en stilling som partner og CFO hos Joe & The Juice, har Danske Spil søgt efter Allans efterfølger.

Efterfølgeren er nu fundet, og valget er faldet på Søren Skovdal Rasmussen, der kommer fra en stilling som administrerende direktør for Kort & Godt A/S, som er det selskab, der i franchise med 7-Eleven driver alle kioskerne i DSB.

”Jeg blev præsenteret for flere stærke kandidater, der viste meget stor interesse for stillingen som CFO i Danske Spil. For valget af Søren Skovdal Rasmussen blev det afgørende, at han har en unik kombination af stærk finansiel og strategisk erfaring kombineret med en dyb indsigt i retail, herunder den omsætning vores produkter har i retail.” siger Susanne Mørch Koch, CEO for Danske Spil.

Før Søren Skovdal Rasmussen blev administrerende direktør for Kort & Godt, var han koncernøkonomichef og siden underdirektør for strategi i DSB.

”Det har længe været et stærkt ønske for mig igen at arbejde 100 % med tal og økonomi. Derfor var jeg ikke i tvivl, da jeg fik muligheden for at gøre dette i Danske Spil. At jeg så samtidig kan trække på min store erfaring fra arbejdet i retail og den kommercielle energi, gør matchet helt perfekt. Jeg glæder mig til at komme ind i arbejdet og lære virksomheden og dens dygtige medarbejdere at kende”, siger Søren Skovdal Rasmussen.

Udover sin professionelle karriere er Søren Skovdal Rasmussen et engageret familiemenneske og bor på Amager med sin hustru og deres tre børn.

Søren Skovdal Rasmussen tiltræder den 1. november 2019.  

https://danskespil.dk/om/presse/pressemeddelelser#/pressreleases/soeren-skovdal-rasmussen-bliver-ny-cfo-for-danske-spil-a-skraastreg-s-2904433